RT Hotels s.a.

ul. św. Gertrudy 6
31-046 Kraków
NIP: 676-17-88-134
REGON: 351252801

Biuro Zarządu RT Hotels

ul. J. Sarego 18/3
Sekretariat: 
e-mail: sekretariat@rthotels.com.pl
tel. 12 421-67-61

Centralna rezerwacja:

tel.: + 48 12 269 14 08
fax: + 48 12 269 15 60
info@rthotels.com.pl

Rezerwacja grupowa:

Agnieszka Kościołek
kosciolek@rthotels.com.pl
tel. 12 269-14-08 wew. 26

Szkolenia i konferencje:

Wioletta Nowak
nowak@rthotels.com.pl
tel. 12 269-21-13 wew. 28
tel. kom. 606-356-373

Manager Restaruracji MidTown:

Sabina Anielska
anielska@rthotels.com.pl
tel. kom. 668-038-319

Manager Restaruracji Galicya:

Bartłomiej Cieślak
b.cieslak@bwkrakow.pl
tel. kom. 668-443-285

Manager ds. Marketingu i Sprzedaży, klienci korporacyjni

Magdalena Sypień-Maślanka
maslanka@rthotels.com.pl
tel. 12 269-21-13 wew. 29
tel. kom. 664-053-256

Marketing:

Justyna Walczowska
walczowska@rthotels.com.pl
tel. 12 269-21-13 wew. 36


Wyrażam zgodę RODO
Administratorem danych osobowych jest spółka RT Hotels Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000031266, NIP: 6761788134, tel. 12 421-67-61 adres e-mail: privacy@rthotels.com.pl

Państwa dane osobowe podane w zapytaniu będą przez nas przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie  - podstawa to prawnie uzasadniony interes administratora - art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.

Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie oraz na czas prowadzenia korespondencji w sprawie zgłoszonego zapytania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG.

Przysługuje Państwu prawo do:
żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych;
sprostowania danych osobowych;
usunięcia danych osobowych;
ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  
przenoszenia danych;
wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W kwestiach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych można się z nami kontaktować drogą korespondencyjną, telefoniczną lub pocztą elektroniczną na adres privacy@rthotels.com.pl.The Controller of personal date is RT Hotels Spółka Akcyjna with its registered office in Krakow, entered in the commercial register of the District Court for Krakow in Krakow, VI Commercial Division of the National Court Register, under KRS number: 0000031266, Tax ID No (NIP): 6761788134, phone number +48 12 421-67-61 e-mail address: privacy@rthotels.com.pl

Your personal data given in the request will be processed by use in order to answer your question/request, based on legally justified interest of the controller – Article 6 Paragraph 1(f) of the General Data Protection Regulation (GDPR).

The data will be stored by the time of answering the submitted question and for the duration of correspondence regarding the request. Providing personal data is voluntary but necessary for giving the answer.

Yours personal data will not be transferred outside the EEA area.

You are entitled to:
demand access to your personal data from controller;
rectify personal data;
remove personal data;
limit personal data processing;
protest against personal data processing,  
transfer data;
submit a complaint to the supervisory authority.

You may contact us with regard to all issues related to processing your personal data sending correspondence, by phone or e-mail at:privacy@rthotels.com.pl

Best Western Plus Kraków Old Town

Hotel Best Western Plus Kraków Old Town
ul. Św. Gertrudy 6
31-046 Kraków
tel.: +48 12 422 76 66
fax: +48 12 269 15 60
hotel@bwkrakow.pl

Dyrektor hotelu:

Iwona Sulikowska

i.sulikowska@bwkrakow.pl

Hotel Regent

Hotel Regent
ul. Bożego Ciała 19
31-059 Kraków
tel.: +48 12 430 62 34
tel.: +48 12 430 61 58
fax: +48 12 430 59 77

regent@rthotels.com.pl

Dyrektor hotelu:

Małgorzata Badocha

badocha@rthotels.com.pl

Best Western Hotel Galicya

Hotel Best Western Galicya
ul. Rzemieślnicza 4
30-403 Kraków
tel.: + 48 12 269 07 72
tel.: + 48 12 269 19 97
fax: + 48 12 266 74 33

galicya@bwkrakow.pl

Dyrektor hotelu:

Bartłomiej Cieślak

b.cieslak@bwkrakow.pl

NAJLEPSZE LOKALIZACJE W KRAKOWIE
BW Hotel Galicya

ul. Rzemieślnicza 4, 30-403 Kraków

rezerwacje: +48 12 269 07 72

galicya@bwkrakow.pl

BW Plus Kraków Old Town

ul. Św. Gertrudy 6, 31-046 Kraków

rezerwacje: +48 12 422 76 66

hotel@bwkrakow.pl

Hotel Regent

ul. Bożego Ciała 19, 31-059 Kraków

rezerwacje: 0048 12 430-62-34

regent@rthotels.com.pl