Komunikacja z Akcjonariuszami zgodnie z art. 5 § 5 KSH

Wezwania do złożenia akcji w Spółce

Dokument znajdą Państwo tutaj
Dokument znajdą Państwo tutaj
Dokument znajdą Państwo tutaj 
Dokument znajdą Państwo tutaj

Ogłoszenie o planie połączenia spółek

 

Zarząd spółki RT HOTELS S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Św. Gertrudy 6, 31-046 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000031266, o kapitale zakładowym w kwocie 44.555.082,00 zł. w całości opłaconym, NIP 6761788134, REGON 351252801 - działając na podstawie art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych udostępnia niniejszym bezpłatnie do publicznej wiadomości plan połączenia uzgodniony w dniu 29 marca 2021 roku pomiędzy RT HOTELS S.A. – jako Spółką przejmowaną a spółką SATORIA GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 2, bud. B, 02-566 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000281121, o kapitale zakładowym w kwocie 9.404.900,00 zł. w całości opłaconym, NIP 5271557591, REGON 012330410 – jako Spółką Przejmującą. 

 

Plan Połączenia będzie dostępny nieprzerwanie na niniejszej stronie internetowej do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podejmującego uchwałę w sprawie połączenia.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK - szczegóły tutaj


NAJLEPSZE LOKALIZACJE W KRAKOWIE
BW Hotel Galicya

ul. Rzemieślnicza 4, 30-403 Kraków

rezerwacje: +48 12 269 07 72

galicya@bwkrakow.pl

BW Plus Kraków Old Town

ul. Św. Gertrudy 6, 31-046 Kraków

rezerwacje: +48 12 422 76 66

hotel@bwkrakow.pl

Hotel Regent

ul. Bożego Ciała 19, 31-059 Kraków

rezerwacje: 0048 12 430-62-34

regent@rthotels.com.pl